EuroTermBank - Collection of Pan-European Terminology Resources through Cooperation of Terminology Institutions.

Kort om projektet

Hovedmålsætningen med EuroTermBank-projektet er at yde et bidrag til en forbedring af den terminologiske infrastruktur for de nye eu-medlemslande. Dette vil i praksis blive udført ved at etablere tværnationale samarbejdsrelationer inden for terminologiarbejde generelt set, ved at indsamle og harmonisere allerede eksisterende termresurser og ved at importere disse resurser i en nyimplementeret og projektspecifik termdatabase. Projektet er kommet i stand via støtte fra EU-forskningsprogrammet eContent.

Projektets koordinator er det lettiske HLT-firma, Tilde og projektets partnere er:

Fachhochschule Köln, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, the Institute of the Lithuanian Language, Latvian Academy of Sciences, MorphoLogic (Hungary), University of Tartu, Information Processing Centre (Poland).

Projektets løbetid er to år fra 1. januar 2005 til 31. december 2006.

De arbejdsopgaver der skal udføres i projektet kan sammenfattes i følgende overskrifter:

 • kortlægning/vurdering af de brugte metoder, eksisterende standarder og bedst praksis set i forhold til terminologiarbejdet i de ny eu-lande
 • ud fra denne kortlægning at give anbefalinger for bedst praksis for terminologiarbejdet i de ny eu-lande - her og nu og i et fremtidigt perspektiv.
 • kortlægning af hvad der findes af terminologiske resurser i de ny eu-lande
 • etablering og formulering af formelle procedurer med henblik på at håndtere ophavsmæssige problemstillinger i forbindelse med de kortlagte terminologiske resurser
 • specifikation af termbasens design and funktionalitet. Primært ud fra en foretaget spørgeskemaundersøgelse af forskellige relevante brugeres behov og krav, plus de faglige og praktiske erfaringer fra IATE-projeket
 • håndtering af harmoniseringsprocessen af de eksisterende termresurser der skal sammenføres (det vil sige validering og konsolidering af de udvalgte termresurser der skal integreres i EuroTermBank-termbasen
 • i henhold til det indgåede kontrakt så skal termbasen som et minimum indeholde 2.000 termer af høj kvalitet for alle 5 sprog (med informationstypetunge data så som Definition) og 100.000 termer med færre og "lettere" informationstyper
 • de sædvanlige opgaver som skal udføres i forbindelse med en implementering af en specificeret database
  • udviklingstests af delkomponenter og deres samspil
  • funktionalitetstest - evaluering af termbasens funktionalitet baseret på definerede testrutiner og udført i flere iterationer.
 • dissimination, dvs. præsentation af de etablerede resultater ved faglige konferencer og generel markedsføring af projektet.

Center for Sprogteknologi har haft ansvaret for udførelse af de to først nævnte opgaver ovenfor som har resulteret i følgende to afleveringer/publikationer:

D1.1 Current standards and best practices assessment report

D1.2 Final methodology report

For flere informationer se EuroTermBank-projekthjemmesiden: http://www.eurotermbank.com

CST's kontakt

Seniorrådgiver Claus Povlsen
E-mail: claus@cst.dk


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Valid XHTML 1.0!